PanelAloud – Online Panel

Kantitatif araştırmaların online hali!
Tamamen ihtiyaca özel hazırlanan soru formları, özenle seçilmiş katılımcılara kapalı sistem üzerinden iletilir, verilen cevaplar doğru ve araştırma amacına uygun olması için hazırlanan kontrol unsurlarıyla denetlenir.
İstenilen kırılımlarda her türlü sorgulama ve sonuca uygun hedef sayılara ulaşıldıktan sonra en iyi iç görüyü verecek şekilde konusunda uzman stratejistler tarafından raporlanır.
Menü