Think Aloud Research Logo

Kalitatif Araştırmalar

Daha derin motivasyonları ortaya çıkarın ve müşteriniz hakkında bütünsel bir anlayış kazanın.

Uzmanlarımız insanlara odaklanır, müşterilerinizin motivasyonlarını açıklayan gizli kalıpları bulmak için çeşitli bakış açılarından yararlanır.

Ölçülemeyen verileri toplamak için yaptığımız kalitatif araştırmalar genelde, davranışları, düşünceleri, niyetleri, dilekleri, duyguları ortaya çıkarmak içindir. Cevaplayan taraf ile daha uzun bir ilişki kurulurken, esnek bir çalışma imkanı sağlar. Bu da bize daha derinlemesine bir bakış açısı ve araştırma sonucu çıkartır. Bu yöntemde davranışları ölçmeyiz, amacımız davranışların anlaşılmasını kolaylaştırarak hangi değerlerin tüketiciler için anlam ifade ettiğini ve markaların onlara hangi yöntemlerle ve hangi ses tonu ve mesajlarla ulaşabileceğini ortaya çıkarmaktır.

Kalitatif araştırma, genellikle araştırmacının bilgisini arttırmak, sonuçları açığa kavuşturmak, problemleri tanımlamak, hipotezleri formüle etmek ve yeni fikirler üretmek için kullanılmaktadır.

Think Aloud olarak yaptığımız projelerde her müşterinin kendi ihtiyacını anlayarak proje ve konu özelinde modeller yaratarak doğru iç görülere ulaşmayı hedefliyoruz.

ThinkFocus

Fokus Gruplar

Merak edilen konuda daha detaylı iç görüler elde etmek, araştırılan konu hakkında bariz bilinenler kadar, gizli kalan noktaları da ortaya çıkarmak ve bunların doğru analizlerine ulaşmak için deneyimli stratejist moderatörlerle yapılan kapalı grup toplantılarıdır.

Think<b>Focus</b>
Think<b>Ethno</b>

ThinkEthno

Etnografik Analiz

Merak edilen konuda daha detaylı iç görüler elde etmek, araştırılan konu hakkında bariz bilinenler kadar, gizli kalan noktaları da ortaya çıkarmak ve bunların doğru analizlerine ulaşmak için deneyimli stratejist moderatörlerle yapılan kapalı grup toplantılarıdır.

ThinkCity

İl DNA’sı

İl bazlı etnografik araştırmalarla, kültürel, sosyal, yaşam biçimi farklılıklarını analiz ederek, markanızın hangi ilde, nasıl konumlandırılması, hangi ürün gamı ile ilerlemeniz, hangi mesajları ön planda tutmanız gerektiğini ortaya çıkardığımız kapsamlı araştırma yolculuğudur

Think<b>City</b>
Think<b>Archie</b>

ThinkArchie

Arketipler

Mark ve Pearson’un 12 ‘ye çıkardığı arketiplere, Faber and Mayer’ın 13. arketip olarak eklediği Shadow’u da dahil ederek, Aaker’ın marka kişilikleri ile örtüştürülerek, markanın yöneticilerin gözünde nerede durduğu ile tüketicileri gözünden nasıl algıladığının arasındaki ilişkinin analitiğini ortaya koyan araştırma metodudur.

ThinkEmo

Duygu Yansımaları

Facial Coding, AI software ve webcam kullanırak fokus grup esnasında tüketicilerin beyanlarının duygusal kırılımlarına, reklam testlerinizden birebir görüşmelere kadar tüketicinin ruh halini analiz etmenizi sağlayan bir sistemdir.

Think<b>Emo</b>
Think<b>Bio</b>

ThinkBio

Biyometrik Analiz

Farklı biyometrik sinyalleri bir araya getirerek örn. reklamınızın/sitenizin beğeni oranlarını, geliştirilmesi gereken yönlerini detaylı analiz etmek için Smart Data üzerinden seçilen katılımcıların online bağlandığı, Facial Coding & Eye Tracking hareketleri web kameralar üzerinden kaydedildiği ve stratejistler tarafından analiz edildiği yöntemdir.

ThinkIdea

Fikir Liderleri

Sektör liderleri ile birebir yapılan görüşmelerle, markanın sektördeki yerinin, zayıf ve güçlü yanlarının analiz edildiği, performans artırıcı önerilerle zenginleştirilen toplantılardır.

Think<b>Idea</b>
Think<b>Crea</b>

ThinkCrea

Yaratıcı Tüketiciler

Zihin Haritası, “Kontrollü Çatışma Yöntemi” ve T.A.T kart analizleri ile tüketicinin bilinçaltındakileri ortaya çıkardığımız ve marka performansına dönüştürdüğümüz yöntemdir.

ThinkWord

Kelime Bulutları

Tüketici perspektifinin ötesine geçmek ve içinde bulundukları kültürel bağlamı kodların ve işaretlerin gösterge bilimsel analizi yoluyla anlamak için kullanılan bir veri analiz tekniğidir.

Think<b>Word</b>
Think<b>True</b>

ThinkTrue

Gerçek Avcıları

Düzenli analizlerle, tansiyonu hep yüksek kalan dizilerin kodlarının belirlendiği, marka işbirliklerine uygun hale getirildiği, hem içerik hem de fan yönetiminde destek verildiği, ya da marka reklamının tansiyonunun yükseldiği ve düştüğü anların tespit edildiği, marka mesajının netliği için yapılması gerekenlerin belirlendiği çalışmadır.

ThinkOnline

Online Yolculuk

Tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarının, onlarla birlikte yolculuğa çıkarak ve farklı metodolojilerle destekleyerek analiz edildiği ve markanın e-ticaret platformlarını geliştirecek önerilerle desteklendiği bir çalışmadır.

Think<b>Online</b>
Think<b>Heuristic</b>

ThinkHeuristic

Online Bulgusal

Bütçenin ve zaman çizelgesinin kısıtlı olduğu durumlarda, bir web sitesini, mobil uygulamayı veya ara yüzü hızlı bir şekilde değerlendiren ekibimizin, bu platformları iyileştirmek için gereken aksiyon adımlarını kısa sürede sunduğu pratik bir yöntemdir.