Think Aloud Research Logo
PROF.DR. ZELİHA ESER

PAZARLAMA STRATEJİSTİ, MARKA & EĞİTİM DANIŞMANI

Lisans derecesini Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesinden, Yüksek Lisans derecesini Amerika’da New Haven Üniversitesinden ve Doktora derecesini Anadolu Üniversitesinden alan Dr. Eser, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde pazarlama alanında öğretim üyesi olup aynı zamanda 2014-2022 yılları arasında Üniversitede bulunan EKİN Ön Kuluçka Merkezinin direktörlüğünü yapmıştır.


Şirketlere danışmanlık hizmeti de veren Dr. Eser 2016-2018 yılları arasında Başkent Üniversitesi’nin bağlı şirketlerinde koordinatör olarak görev yapmış ve franchising yapısını oluşturmuştur. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makalelerin yanı sıra 5 kitap yayınlamış ve 3’ü uluslararası birisi ulusal olmak üzere akademik alanda 4, toplumsal katkı alanında 3 ödüle sahiptir. STK çalışmalarına çok önem veren Dr. Eser ANGIKAD (Ankara Kadın Girişimciler Derneği), Turkish Coffee Lady Foundation Danışma Kurulu Üyesi, SIGD (Satış ve İş Geliştirme Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve TOHUMLUK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir. Sosyal ve yenilikçi girişimcilik projelerini yönetmek, girişimcilik projelerine mentörlük yapmak ve yaratıcı etkinlikler düzenlemek faaliyet alanları içerisindedir.


Özellikle akademik bilgi ile uygulamanın iç içe olmasını oldukça önemseyen Dr. Eser iş dünyası ile oluşturmuş olduğu iletişim ağlarını herkesin (öğrencilerinin, kurumunun ve işletmelerin) yararına olacak şekilde maksimize etmekte ve “herkes için eğitim” misyonuyla yeni oluşumlara adım atmaktadır. Kaybolmaya yüz tutmuş bazı insani değerlerin yeniden canlandırılarak millenniallara ve Z kuşağına aktarılması ve yaşatılması için UNDP ve Üniversite iş birliğiyle proje yapmıştır. Direktörlüğünü yürütmüş olduğu ön kuluçka merkezinde bazı ürünlerin AR-GE çalışmalarını yöneterek ürünlerin ticarileşmesini sağlamıştır.