Think Aloud Research Logo

TMT

Gelişim İhtiyacı Doğrultusunda Eğitimler


Strateji ne yapacağınızı bilmek kadar ne yapmayacağınızı da bilmektir... Bu yolda yönetim ve çalışanların doğru seçimler yapabilmesi için yetkinliklerini geliştirmeleri de gerekir.

Aşağıda listelenen bazı eğitimlerimiz ve diğer tüm Soft Skill ve Yaratıcı eğitimlerin kurgu ve tasarıları ihtiyaç doğrultusunda uzmanlarımız tarafından yapılabilmektedir.

Farklı konularda da eğitim beklentilerini tamamen duruma ve kişilere özel süreçlerle hazırlamak ve memnuniyet sağlamak ana hedefimizdir.

YetkinlikGelişimi

Profesyonel Gelişim


Yetkinlik eğitimleri, çalışanların işlerini daha etkili bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen özel eğitim programlarıdır. Bu eğitimler, çalışanların sahip olduğu yetkinlikleri geliştirmeye ve yeni yetkinlikler kazanmalarına olanak tanır. Ayrıca, teknolojideki hızlı değişimler ve iş dünyasındaki sürekli gelişmeler nedeniyle, çalışanların yetkinliklerini güncellemesi ve yeni beceriler edinmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.

Yeni DünyadaLiderlik

Liderlik Gelişimi


Bugün liderlik dediğimizde bütün dünyayı radarında tutan, insanı ve değerleri ön plana alan, anlayışını geliştiren ve açıklık netlik prensibiyle çalışan çevik kişiler olmak anlaşılıyor…

Bu eğitimlerin hedefi, liderlerin bilinmez bir iş dünyasında vizyonu ve hedefleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak bakış açısını ve becerileri kazandırmayı, mevcut performanslarını değerlendirerek sanal ortamdaki çalışanlarının başarısında kilit rol oynayan organizasyonel, kişilerarası ve yönetsel becerileri daha geliştirmelerini sağlayarak etkin profesyoneller olmalarına yardımcı olmaktır.

StratejikDüşünme

Proaktif Davranış ve Analiz Yeteneği


Hızla değişen iş dünyasında doğru ve proaktif stratejilerin yaratılması ve hayata geçirilmesi şirketler için önem teşkil etmektedir.

Bu eğitim, katılımcılara stratejinin ne olduğu ve ne olmadığı ile ilgili farkındalık kazandırırken, stratejik planlama süreci ile tanışmalarını sağlamak ve iyi taktiklerin strateji ile karıştığı noktada, sağlıklı planlama yapabilmek için önceliklendirme, proaktif yaklaşım sergileme, Yeni Dünya’daki trendleri takip edebilme ve kendini geliştirme ile ilgili yetkinliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

Duygusal ZekalıYaşamak

Duyguları Tanımak ve İlişkileri Yönetmek


Hayatımızın kontrolü aslında hepimizin elinde. Bunu başarabilmenin birinci kuralı ise Duygusal Zekamızı doğru şekilde kullanmayı bilmekten geçiyor. Günümüzde başarının en önemli unsuru Duygusal Zeka olarak görülüyor.

Bu programın amacı katılımcıların “Özbilinç”lerini artırmak, duyguları yönetmelerini sağlamak, doğru bir şekilde “Empati” gösterebilecekleri, ve “Sosyal İlişkileri”ni yönetebilecekleri yolda yönlendirmek ve kendilerini ve ilişkileri yönetebilmelerini ve mesajlarını doğru aktarabilmelerini sağlamaktır.

Zamana Kafa Tutan Marka Yaratmak

Pazarlama ve Marka Yönetimi


Agresif rekabet içerisinde tüketici nabzını doğru tutan marka olmadığınız sürece, kalenizi rakiplerinize kaptırmanız çok kolay. Geleceği bugünden öngörebilmek, yarının zorlu şartlarında da ayakta kalmanın ön şartı ve çalışanların bugünden yarının pazarlama savaş alanında güçlü birer savaşçı olmaları için hazır olmaları gerekiyor.

Bu eğitimde, katılımcıların farklı araştırma teknikleri, pazarlama taktikleri ile tüketiciyi doğru okumayı ve markayı bu veriler ışığında tek seferde doğru konumlandırmayı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Pazarlama İletişiminde Bütünsellik

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Araçları


Pazarlama iletişimi bütünsel bir süreçtir. «Yaptım, oldu» düşünce yapısından çıkarak hedef kitleye dokunan her noktayı birbirine uyumlu bir yolculuk halinde tasarlamak önem arz etmektedir.

Bu eğitim ile Bütünleşik Pazarlama İletişiminin kavramı ve stratejisinin nasıl belirleneceği üzerinde durmaktır. Bunun paralelinde tanıtım stratejisinin oluşturulması, tanıtım stratejisi paralelinde reklam, medya stratejilerinin ve ortaklarının belirlenmesi, böylelikle etkili reklam yaratıcı brief, medya briefi vb. ile net, kazanan bir reklam, medya stratejisi ve planının oluşturulması bilgilerinin verilmesi hedeflenmektedir.

Yeni Nesil Müşteri Deneyimi

Müşteriyi Anlamak


Trendler, teknolojik gelişmeler, platformların getirdikleri yeniliklerle beraber tüketici davranışları, segmentleri, alışkanlıkları, motivasyonları sürekli değişiyor.

Tüm bunların yanı sıra; psikolojik faktörler, influencer marketing, farklı içerik formatları, çoklu mecra kullanımı gibi pek çok konuyu entegre eden ve daha yukarıdan bakan bir yaklaşım ve stratejiye ihtiyacımız var.

Tüm bu yaklaşımları, müşteriyi yakından tanımayı, müşteri odaklı bir marka olmak için nasıl bir yaklaşıma sahip olmak gerektiği ve bunun için izlenmesi gereken yol haritası ve bununla ilgili araçları içeren bir eğitimdir.

Perkandede Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme


Geçtiğimiz birkaç on yılda perakende dünyasında muhteşem bir dijital değişim yaşandı. E-ticaret, perakende kuruluşlarını ziyaret etmekten çevrimiçi alışveriş yapmaya kadar perakende sektörünün çehresini dönüştürmede uzun bir yol kat etti.

Dijital Dönüşüm bir yandan perakende sektörünün verimliliği, geliri ve güçlü müşteri ilişkilerini artırmasına yardımcı olurken; perakende kuruluşları aynı zamanda birçok zorlukla da karşı karşıyalar.

Bu eğitim sektörü bu zorluklarla mücadele etmeye motive eden Perakendede Dijital Dönüşümün faydalarını ve önemli unsurları global ve lokal örneklerle daha derinlemesine aktarmayı, bu alanda bir vizyon sunmayı hedeflemektedir.

KüreselPazarlama

Global Stratejiler


Dış Pazarlara Açılmalı mı? Hangi Pazarlara Girmeli? Pazarlara giriş stratejileri nelerdir? Global standartlaşma veya adaptasyon nasıl olmalı?

Bu eğitimin amacı bütün bu soruların cevabını alarak, girmeyi planladığınız veya planlayacağınız dış pazarlarda pazarlama stratejilerinin kavramlarını oluşturmak ve uygulamak için gerekli tüm bilgi ve yöntemleri alarak ayrılmanızı sağlamaktır.