Think Aloud Research Logo

Kalitatif ve Kantitatif Araştırmalar

"Hikayeler verilere hayat verir ve veriler hikayelere itibar kazandırır..."

Daha derin motivasyonları ortaya çıkarın ve müşteriniz hakkında bütünsel bir anlayış kazanın.

Kalitatif ekibimiz, butik proje tasarımları ve markanızın büyüme adımlarına destek sunacak strateji önerileri ile iç görü dedektifliği için çalışır.

Uzmanlarımız insanlara odaklanır, müşterilerinizin motivasyonlarını açıklayan gizli kalıpları bulmak için çeşitli bakış açılarından yararlanır.

Ölçülemeyen verileri toplamak için yaptığımız kalitatif araştırmalar genelde, davranışları, düşünceleri, niyetleri, dilekleri, duyguları ortaya çıkarmak içindir. Cevaplayan taraf ile daha uzun bir ilişki kurulurken, esnek bir çalışma imkanı sağlar. Bu da bize daha derinlemesine bir bakış açısı ve araştırma sonucu çıkartır. Bu yöntemde davranışları ölçmeyiz, amacımız davranışların anlaşılmasını kolaylaştırarak hangi değerlerin tüketiciler için anlam ifade ettiğini ve markaların onlara hangi yöntemlerle ve hangi ses tonu ve mesajlarla ulaşabileceğini ortaya çıkarmaktır.

Kantitatif araştırmalar ile kalitatif yapılan çalışmalardaki veriler, güvenilir data sonuçlarını doğru pazar ve tüketici iç görülerine dönüşür.

Her nicel pazar araştırması çalışmasındaki binlerce veri noktası içinde, genellikle yeni düşünceye ilham veren ve bir markanın yönünü değiştiren veriler vardır. İşin püf noktası, onları bulmak, vurgulamak ve anlamlandırmaktır.

Hedef, araştırılan konuya ilişkin, evreni temsil edecek örneklemden sayısal ve genel sonuçlar elde etmektir. İstatistiki ve matematiksel analizlerle, araştırma evreninin araştırma konusu hakkındaki fikrinin yönü sorgulanmakta ve araştırılan konu hakkında yoğun ve derinlemesine bir analiz yerine, daha çok sayısal ve çoğunluk/azınlık temsiliyetleri saptanmaktadır.

Kalitatif Araştırmalar

 • Kapalı Odak Grupları
 • Yaratıcılık Atölyeleri
 • Drama Bazlı İç Görü Çalışmaları
 • Mizaç Teorisine Göre Müşteri Profilleri
 • İl DNAları ve Stratejik Yaklaşımlar

Kantitatif Araştırmalar

 • CAPI, CATI, CAWI, Mobil, Online, Panel
 • Marka İmaj, Konumlandırma ve İletişim Araştırmaları
 • Ürün ve Konsept Testleri
 • Segmentasyon
 • Memnuniyet ve İtibar Araştırmaları
 • Dijital Araştırmalar

SMART DATA ANALYTICS®

From Data to Knowledge

SMART DATA ANALYTICS®

From Data to Knowledge

ThinkFocus

Fokus Gruplar

Merak edilen konuda daha detaylı iç görüler elde etmek, araştırılan konu hakkında bariz bilinenler kadar, gizli kalan noktaları da ortaya çıkarmak ve bunların doğru analizlerine ulaşmak için deneyimli stratejist moderatörlerle yapılan kapalı grup toplantılarıdır.

Think<b>Focus</b>
Think<b>City</b>

ThinkCity

İl DNA’sı

İl bazlı etnografik araştırmalarla, kültürel, sosyal, yaşam biçimi farklılıklarını analiz ederek, markanızın hangi ilde, nasıl konumlandırılması, hangi ürün gamı ile ilerlemeniz, hangi mesajları ön planda tutmanız gerektiğini ortaya çıkardığımız kapsamlı araştırma yolculuğudur

ThinkArchie

Arketipler

Mark ve Pearson’un 12 ‘ye çıkardığı arketiplere, Faber and Mayer’ın 13. arketip olarak eklediği Shadow’u da dahil ederek, Aaker’ın marka kişilikleri ile örtüştürülerek, markanın yöneticilerin gözünde nerede durduğu ile tüketicileri gözünden nasıl algıladığının arasındaki ilişkinin analitiğini ortaya koyan araştırma metodudur.

Think<b>Archie</b>
Think<b>Idea</b>

ThinkIdea

Fikir Liderleri

Sektör liderleri ile birebir yapılan görüşmelerle, markanın sektördeki yerinin, zayıf ve güçlü yanlarının analiz edildiği, performans artırıcı önerilerle zenginleştirilen toplantılardır.

ThinkCrea

Yaratıcı Tüketiciler

Zihin Haritası, “Kontrollü Çatışma Yöntemi” ve T.A.T kart analizleri ile tüketicinin bilinçaltındakileri ortaya çıkardığımız ve marka performansına dönüştürdüğümüz yöntemdir.

Think<b>Crea</b>
Think<b>Word</b>

ThinkWord

Kelime Bulutları

Tüketici perspektifinin ötesine geçmek ve içinde bulundukları kültürel bağlamı kodların ve işaretlerin gösterge bilimsel analizi yoluyla anlamak için kullanılan bir veri analiz tekniğidir.

SegmentAloud

Hedef Kitle Segmentasyonu

Hedefiniz kim olursa olsun – margarita içenlerden iş amaçlı seyahat edenlere, evcil hayvan sahiplerinden, yetenekli pasta ustalarına ve okul öncesi çocukların annelerine kadar- bir sonraki segmentasyon projenizde Smart Datamız ile size rehberlik etmek için geniş deneyime sahibiz.

Segment<b>Aloud</b>
Gap<b>Aloud</b>

GapAloud

"Gap" Analizi

Firmanızın vizyonu her kademede ve tüm paydaşlar tarafından anlaşılıyor mu? Çalışanlarınız sizin gitmek istediğiniz hedef için yeterli mi? Firmanızın röntgenini çekip, gelişim ve fırsat alanlarını belirlerken, zayıf kaslarını nasıl güçlendireceğinizi de ortaya çıkardığımız modeldir.

PrestigeAloud

İtibar Analizi ve Marka Algısı

Tüm paydaşlarınız nezdinde kurumunuzun itibar seviyesini, olası algısal risklerini ölçümlediğimiz, itibarını güçlendirmek için atılması gereken adımları belirlediğimiz çalışmadır.

Prestige<b>Aloud</b>
Satisfy<b>Aloud</b>

SatisfyAloud

Müşteri Memnuniyeti

Her çalışma farklı ihtiyaçlara hizmet eder. Müşterilerimizin hedeflerini tüm metodolojilere veya tasarıma uyan tek bir boyuta indirmeden sadakatin nasıl tanımlanacağını belirlediğimiz, markanız ve kategoriniz adına, mantıklı olan kriterleri belirlemek için sizinle birlikte çalıştığımız, ister genel memnuniyet, ister faktörlerin bir kombinasyonu olsun, birini sadık bir müşteri yapan şeyin ne olduğunu anlamak için kullandığımız modeldir.