Think Aloud Research Logo

Marka Sağlığı

"Kendinizi diğerlerinden önce tanıyın..." 

Markanızın bilinirliği ve markanızın sağlığının eksiksiz anlık görüntüsünü alın.

Daha bütünsel bir marka izleme sistemi oluşturmak için Kalitatif ve Kültürel Analizler , «Performans x Etki» haritaları, marka tüneli gibi araçlarla yapılan marka sağlığı araştırmaları, markanın rakiplere göre konumunu, hedef kitlenin aklındaki algısını ve imajını ölçen çalışmalardır. Marka sağlığı araştırmaları, pazarın dinamizmine ve markanın beklentilerine göre haftalık, aylık, üç aylık vb. olarak değişebilmektedir.

Marka sağlığı araştırmaları, talep, imaj, tüketici profili, sadakat şekli, rakipler gibi göstergelerden hareketle markanın pazardaki güncel durumunu izleme, stratejik karar ve aksiyonların markaya etkisini ölçmede fayda sağlar.